Едноцифрени и двуцифрени числа

В този урок:

  • ще научиш кои числа са едноцифрени и кои – двуцифрени;
  • ще се научиш да разпознаваш едноцифрените и двуцифрените числа.

Разгледай илюстрацията.

Децата играят с картончета, на които са написани букви и цифри.

За какво служат буквите и за какво – цифрите? Прочети репликите на децата.

С буквите се записват думи, а с цифрите числа.
Например нашите герои са използвали
картончета с буквите м и а, за да образуват думата мама
и картончета с цифрите 1 и 5,
за да образуват числото 15.

Числото 15 се записва с цифрите 1 и 5.
Прочети какво означава всяка от цифрите в записа на числото.

Думи може да се записват с една, две, три и повече букви. А с колко цифри се записват числата, които познаваш?
ЗАПОМНИ!
Числата 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се записват
с една цифра. Те са едноцифрени числа.
ЗАПОМНИ!
Числата 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20
се записват с две цифри. Те са двуцифрени числа.

Свържи частите така, че да е вярно.
Прочети изреченията.

Препиши числата в тетрадката.
Огради с червено едноцифрените числа,
а със зелено – двуцифрените.

Препиши едноцифрените числа,
като започнеш от най-малкото.

Препиши двуцифрените числа,
като започнеш от най-голямото.

Разгледай. Открий и запиши в тетрадката
само двуцифрените числа.

Използвай образеца. Представи всяко от двуцифрените числа, които записа, като сбор от десетици и единици.

Реши задачата.