Възстановена България

В този урок ще научиш:

 • как се възстановява Българската държава след Освобождението;
 • как, кога и къде е създадена първата българска конституция;
 • какво е управлението в Княжество България.

Речник

конституция
Конституцията е основният закон, по който се управлява една държава.
демократично управление
Демократичното управление осигурява равенство на всички граждани пред законите и участието им в управлението; спазване на законите и защита на човешките права.
политическа партия
Политическата партия е организирана група от хора, която има общи идеи за развитието на държавата и се стреми да управлява.

Възстановената държава

Припомни си какви важни събития са се случили през годините, показани на картите.

1876 г.
Априлското въстание
1877 г.
Начало на Руско-турската освободителна война
1878 г.
Освобождението на България от османска власт
Руско-турската освободителна война започва през 1877 г. и завършва в началото на 1878 г. с победа на Русия.
На 3 март 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор.
На картата на Европа отново се появява България.
Задача
Разгледай картината на художника Георги Данчов. Опиши фигурата, която е символ на свободната ни държава.
„Свободна България“,
худ. Георги Данчов, 1879 г.
Разгледай картата. Проследи границите на България според Санстефанския мирен договор. Кои земи влизат в територията ѝ?

Берлински договор

Из Берлинския договор

Големите европейски държави, наричани Великите сили, обаче не искат на Балканите да се появи голяма и силна държава. През лятото на 1878 г. в Берлин се подписва Берлинският договор. Държавата ни получава международно признание като Княжество България, а в територията ѝ остават само земите между река Дунав и Стара планина заедно със Софийска област. Южна България е отделена в самостоятелна област, наречена Източна Румелия, която е подчинена на султана. Близо два милиона българи остават в Османската империя, Сърбия и Румъния.
Сравни границите на Княжество България според Санстефанския и според Берлинския договор. В коя съседна държава остават най-много земи, населени с българи?

Търновската конституция

През 1879 г. в старата българска столица Търново представители на целия български народ приемат основния закон на държавата - конституцията.
Това дава възможност в Княжество България да се изгради демократично управление.
Властта е разделена на законодателна, изпълнителна и съдебна. Гражданите имат право да участват в управлението. Гарантирани са основни човешки свободи.
Сградата във Велико Търново, където е приета първата българска конституция.

КОНСТИТУЦИЯ
НА БЪЛГАРСКОТО КНЯЖЕСТВО

1879 г.

Управление на Княжество България

 • Държавният глава носи титлата княз.
 • Народното събрание предлага, обсъжда и приема законите.
 • Министерският съвет (правителството) управлява според законите.
 • Съдът защитава правата на гражданите и на държавата.
 • За столица е избран град София.
 • Княз Александър Батенберг е първият български държавен глава след Освобождението.
Княз Александър I Батенберг
(1857 – 1893)

Права на гражданите

 • Всички граждани са равни пред закона.
 • Гражданите имат право свободно да изразяват мнението си на събрания и във вестниците.
 • Те могат да се организират в дружества.
 • Всеки има право да изповядва свободно религията си.
 • Никой не може да бъде лишаван от собственост и наказван без решение на съда.
 • Гражданите избират народните представители в Парламента чрез гласуване.
 • Възрастните граждани плащат данъци.
 • Младежите са длъжни да служат в армията.
 • Началното образование е безплатно.

Провери какво научи