Променливи

В този урок ще научиш:

  • какво е променлива;
  • как се създават променливи;
  • как да съхраняваш декора на сцената като изображение.

Какво е променлива

Опитай се да обясниш значението на думата „променлив“.
Дай примери за неща, които често се променят.
Кои са условията, от които зависят тези промени?

Създаване на променливи

В Скрач променливите се създават от менюто „Променливи“.

Внимателно проучи действието на блоковете от менюто „Променливи“.

Създаване на собствена променлива

1. Щракни върху бутона „Създаване на Променлива“.
2. Дай име на твоята променлива. Маркирай за кои спрайтове искаш да се изпълнява.

Твоята променлива е създадена. Тя може да бъде видяна в менюто „Променливи“, в падащия списък на всички блокове с код и в горния ляв ъгъл на сцената.

Твоята мисия

Щракни върху знамето, за да стартираш програмата.
Провери какво се случва, когато отговориш вярно или грешно.

Задача:

Щракни върху следната връзка: Задача.sb3.
Ремиксирай проекта.
Продължи сценария така, че да съдържа още един въпрос.
Добави нов спрайт (герой).
Програмирай го така, че да се появява след приключването на теста и да попита потребителя за името му.

Резултат

Щракни върху зеленото знаме, за да видиш как трябва да изглежда резултатът от твоята работа, ако си работил правилно.
Помощ

Съхраняване на декора на сцената като изображение

Твоята мисия

Щракни върху следната връзка: Молив 2.sb3.
Ремиксирай проекта.
Разгледай кода.

Задача

Създай променлива, която да отброява колко рисунки са създадени.
Съхрани рисунките в папка на твоя компютър.

Резултат

Щракни върху зеленото знаме, за да видиш какъв трябва да бъде резултатът от твоята работа, ако си работил правилно.
Помощ

Съхрани създадените рисунки на своя компютър.

Провери какво научи