КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ

Да е сита и пресита годината, да са пълни хамбарите, да се роди, къде рало ходи и не ходи! Да се роди! Речете, дружина: Амин!
В този урок ще усетите трепета на коледните празници:
  • ще научите коледна песен;
  • ще си припомните кои са коледарите, какви действия извършват,
    кога се случва това и какъв смисъл има;
  • ще се вслушате в мелодията и текста на песента „Благослов“;
  • ще разкажете за коледните празници днес.

Чуйте коледарската народна песен

„Стани нине, господине“.

Стани ми, стани нине, нине, господине, че ти идат добри гости, добри гости коледари, че ти носим добри вести, овци ти се обягнили. Колко здравец на планина, толкоз здраве на таз къща.
Забележка: Подчертаният текст се повтаря след всеки ред.

Чуйте още веднъж песента.

Гайдата повежда музиката.
Първи запяват момчетата.
Присъединяват се младежите.

Изпейте песента „Стани нине, господине“.

Всички научихте песента.

Обаче момчетата имат право да я изпеят сами, защото само те ще бъдат коледари.

Коледуването има много стари корени.
В различните региони на страната коледарските възгласи имат множество варианти, но всички се обръщат към стопанина на къщата и благославят дома за здраве и плодородие.

Как се изпълнява песента във вашия край? Разкажете.

Във всяко по-голямо село или градче имало няколко коледарски дружини (куди). Всички те се събирали в началото на декември да си припомнят песните, а момчетата, които щели да коледуват за първи път, трябвало да ги научат от по-големите. Коледарите били ергени с изключение на един – станеника, когото избирали измежду женените мъже. Трябвало да бъде добър човек,
който се ползва с уважението на всички.
Групите се уговаряли помежду си коя къде ще коледува,
по кои улици и през кои къщи ще мине, така че да не си кръстосват пътищата. Имало поверие, че ако две куди се срещнат, това е на лош късмет. В полунощ на Коледа коледарите тръгвали да обикалят къщите. Във всеки дом ги очаквали с радост и нетърпение. След като влезели вътре, коледарите се подреждали в полукръг и първо изричали благословията.
В края всички казвали: „Амин! Да бъде!“.

Стопанката подавала на станеника голям кравай, наречен боговица.

Тоя кравай
вит-превит, печен-препечен, той за вас е наречен. Колкото зрънца
в този кравай, толкова здраве в тази къща. Речете, дружина: Амин!
Станеникът пък давал боговицата на „магарето“ –
младежа, избран да носи дарените хлябове.
След това коледарите пеели песни, различни във всеки дом:
една песен за стопанина, друга – за неомъжена мома, за дете и т.н.
Хората ги дарявали и с плодове, вино, месо, пари, брашно.
Всички дарове се занасяли в дома на станеника, където неговата съпруга приготвяла вкусни гозби. На другия ден, на Коледа, коледарската дружина се събирала и всички хапвали богато. Останалите продукти и храна занасяли в църквата,
където бедните също можели да се нагостят.
Подобни традиции има и в други страни и макар участниците да са различни, например не само мъже, както и облеклата, песните и езикът им, всички пожелават здраве и благоденствие и си честитят Рождество Христово.

Потърсете в интернет достъпни кратки видеоматериали, представящи английските „carolers“, руските и украинските „колядки“ и др.

Чуйте песента „Благослов“.

Вслушайте се в думите. Защо е наречена така? Какво знаете за бъдника,
който се споменава в текста на песента?

На Бъдни вечер огънят гори в огнището през цялата вечер.
През деня специално се избира и се отсича дебело дърво, наречено бъдник. Той се занася в къщата, без да допира земята,
и се подготвя за нощта според местните традиции. Пеят се песни. На сутринта на Рождество Христово въглените от бъдника се гасят, а пепелта се разпръсква над нивите за плодородие.

Разгледайте снимките.

Кои зимни народни празници и обичаи са показани? Коментирайте участниците в тези обичаи, характерното им облекло и смисъла на техните действия.

Участници в зимни народни празници

СУРВАКАР

КУКЕР

КУКЕРИ

КОЛЕДАРИ

Кукери от Широка лъка

Къде днес може да се чуят песни и наричания на коледари и шествия на кукери? Запазени ли са някои от зимните обичаи във вашето семейство или във вашето населено място?

Вие участвали ли сте в тях?
Разкажете впечатленията си.

Преминали през годините, някои обичаи и традиции са живи и днес. Те носят същия смисъл, запазили са някои обредни действия.
Такава традиция е празнуването на Бъдни вечер в християнските семейства, като се спазват основни изисквания и елементи, като ритуална постна питка с украса и паричка и др. Някои празници и ритуали се изпълняват като възстановки на обичаи и ги гледаме най-често по телевизията.

Потърсете в интернет такива видеоматериали.