СОНАТНА ФОРМА

В този урок ще говорим за:

  • формообразуващи принципи;
  • видове музикални форми;
  • сонатна форма.
  • Ще слушате Симфония № 40 от Волфганг Амадеус Моцарт.

Формообразуващи принципи

Всяка музикална творба има свой начин на построяване,
своя структура, наречена музикална форма. Формата се състои от различни на брой и големина завършени построения, които се редуват според принципите
еднаквост, контраст, подобие.

Кои формообразуващи принципи
откривате на снимката?

Повторение, вариране или контраст
откривате в схемите?

ПОВТОРЕНИЕ, КОНТРАСТ
ПОВТОРЕНИЕ, ВАРИРАНЕ

Видове музикални форми

Във времето се утвърждават проста двуделна, проста триделна, сложна триделна, вариационна, рондо, сонатна форма... Има музикални жанрове, които устойчиво се свързват с определени форми – например голяма част от песните са построени върху редуването на куплет и припев, тоест те са в проста двуделна форма.

Припомнете си песента на Петър Писарски „Не бягай от себе си“. В каква музикална форма е тя?

ДА
НЕ

За кои изучени музикални форми са определенията?

ПРОСТА
ТРИДЕЛНА ФОРМА
Музикална форма, съставена от три дяла, всеки от които представлява едноделна форма, а третият дял обикновено е повторение на първия.
Музикална форма, която се състои
от три дяла,
всеки от които е в проста двуделна
или проста триделна форма.
СЛОЖНА
ТРИДЕЛНА ФОРМА

Проста триделна или сложна триделна музикална фoрма откривате в архитектурата
на Парламента в Будапеща, Унгария?

Коя схема на коя музикална форма съответства?

РОНДО ФОРМА
ВАРИАЦИОННА ФОРМА

Сонатна форма

В творчеството на тримата виенски класици – Йозеф Хайдн, Волфганг Амадеус Моцарт и Лудвиг ван Бетовен, създадено през втората половина на XVIII век, се утвърждава нова музикална форма – сонатната. От този момент тя става характерна за първите части на жанровете соната, симфония и инструментален концерт.

В класическата сонатна форма се обособяват
три големи дяла – експозиция, разработка, реприза.

В първия дял (експозицията) се излагат две основни теми, които най-често са контрастни. По времето на виенските класици експозицията обикновено се повтаря. Обърнете внимание на знака за повторение.
Чуйте двете теми от първа част на Симфония № 40
от Волфганг Амадеус Моцарт,
която е написана в сонатна форма.
Предложете подходящи определения за всяка от тях.
динамично, развълнувано
нежно, спокойно, лирично

Изпейте първата тема с тонови имена.

Първа тема

Вторият дял (разработката) се развива върху елементи от темите и звучи динамично и неустойчиво. Третият дял (репризата) представлява изменено повторение на първия дял.
Слушайте цялата първа част от Симфония № 40 и с помощта на схемата проследете трите дяла на сонатната форма.
Първата част завършва с край, който се нарича кода
(от италиански – „опашка“).
НЕ

Подредете правилно дяловете в сонатната форма.

2
1
3
Сонатна форма