Основни типове диаграми.
Графична интерпретация на данните.
Копиране на диаграма в отделен лист в ЕТ

В този урок ще научите:

 • кои са основните типове диаграми и какво е тяхното предназначение;
 • как се настройват елементите на диаграма.

ПОНЯТИЯ

Кръгова диаграма
Има формата на кръг. Използва се за показване на части от цялото. Данните трябва да са неотрицателни числа.
Линейна диаграма
Има формата на права или начупена линия. Използва се за показване на развитието на процеси или тенденции във времето.

Мисия

През Европейската седмица за намаляване на отпадъците се срещнахте и с много специалисти, от които разбрахте какво значение за опазване на околната среда и спестяването на енергия имат рециклирането и намаляването на отпадъците. Това ви провокира да стимулирате местната общност към отговорно поведение спрямо отпадъците, като проучите и покажете къде е вашата област спрямо страната в това отношение. Използвайте данните от таблица Ecology.xlsx от папка Tables и визуализирайте чрез диаграми: • промяната в генерирането на отпадъци на човек за страната и за вашата област през периода 2011 – 2016 г.; • Наблюдава ли се тенденция за намаляване на отпадъците.

Диаграми

Диаграмите (англ. chart) са средство за графично представяне на данни. Визуализацията помага при разчитането и интерпретацията на данни. За решаването на различни проблеми се използват различни видове диаграми – колонна (хистограма), кръгова, линейна, радарна, точкова и други.

Основни видове диаграми

Създаване на диаграма

1. Маркирайте областта с данните, които ще визуализирате. 2. От раздел Вмъкване (Insert), секция Диаграма (Charts), изберете вида на диаграмата. Ако не сте сигурни, доверете се на инструмента Препоръчвани диаграми (Recommended Charts).

Елементи на диаграма

  Освен графичните компоненти, всяка диаграма има и други елементи:
 • заглавие;
 • легенда;
 • стойности и имена на категориите.
 • Някои елементи зависят от типа на диаграмата:
 • имена и деления на осите;
 • дял от общото в проценти и други.

   Задаване и форматиране на елементи на диаграма

   Добавяне на елементи към вашата диаграма: • маркирате диаграмата • натиснете бутон плюс (+), който се появява до нея. Отметнете елементите, които искате да добавите.
   За да промените текстовите етикети, е достатъчно да щракнете двукратно върху тях.
   Цветовете и стила на фигурите се форматират чрез щракване върху елемент и редактиране на настройките от панела Форматиране (Format), който се появява вдясно на екрана.
   От контекстуалния раздел Проектиране (Design) или с инструмента четка до диаграмата можете да зададете стил на диаграмата.

   НАСТРОЙКА НА СЕРИЯ

   За да промените името на серия или етикети на ос, използвайте инструмент Избор на данни (Select Data) от раздел Проектиране (Design).

   Местоположение на диаграма

   Диаграмата може да се помести на работния лист с таблицата или на нов лист. За да определите местоположението, изберете диаграмата, а след това – инструмент Преместване на диаграма (Move Chart) от раздел Проектиране (Design).

   Трик за професионалисти

   Ако маркирате повече от един ред, ще визуализирате повече категории. Можете да маркирате отдалечени области чрез задържане на клавиш Ctrl.

   Мисия – възможна!

   1. Отворете ЕТ Ecology.xlsx от папка Tables. 2. Маркирайте област B4:G4 и областта с данни за вашия регион. 3. Създайте колонна диаграма с двете категории и етикети по абсцисата – годините. 4. Маркирайте областта с данни за вашия регион и създайте линейна диаграма, показваща тенденцията за региона. 5. Позиционирайте всяка диаграма на отделен, именуван подходящо, лист в таблицата. 6. Запишете таблицата. 7. Обсъдете ситуацията в региона спрямо тази в страната.

   ЗАДАЧА: Участие в модно ревю

   Отворете таблица FashionDayClasses.xlsx от миналия час. Създайте кръгова диаграма, представяща дяловото участие на отделните випуски в ревюто. Кой випуск проявява най-малък интерес? Какви мерки можете да предприемете, за да го активирате повече през следващата година?

   Какво научих:

   • кои са основните типове диаграми и какво е тяхното предназначение;
   • как се настройват елементите на диаграма;
   • как се задава стил на диаграма;
   • мога да определям местоположението на диаграма;
   • как се разчита и интерпретира диаграма.
   Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните. Копиране на диаграма в отделен лист в ЕТ