Пестене и безопасно използване на електроенергията

В този урок ще научите:

  • как да пестим електроенергия вкъщи
  • за какво служат бушоните
  • защо електричният ток е опасен за човека
  • как да използваме безопасно електроенергията

Как да пестим електроенергия вкъщи?

• Най-разпространеният метод е да не оставяме електроуред включен без необходимост. Не бива в стая, в която няма никого, да светят лампи, да има включен телевизор и т.н. • Също така трябва да се използват само изправни електроуреди. • Никой електроуред не оползотворява изцяло консумираната електроенергия. Когато през съединителните проводници и през проводниците на даден консуматор протича ток, в тях се отделя топлина. Ако консуматорът не е нагревател, смятаме тази енергия за загубена, защото не се използва. Затова важно правило за пестене на енергия е да използваме уреди с по-висок енергиен клас, защото колкото по-висок е енергийният клас, толкова по-икономичен е уредът. • Използвайте мощните консуматори предимно нощем, когато електроенергията е по-евтина.
Загубите на топлина при енергоспестяващите лампи са много по-малки от загубите на топлина в лампи с нагряваща се нишка

За какво служат бушоните?

• Вкъщи домашните потребители се включват успоредно към електрическата мрежа. Общият ток през електрическото табло и електромера на входа на всяко домакинство е сума от токовете през всеки потребител. Когато включим едновременно по-голям брой и по-мощни потребители, общият ток нараства, а заедно с него расте и отделената топлина. В резултат проводниците може да прегреят и възниква опасност от пожар. • За предотвратяване на тези опасности на електрическото табло, от което се захранват с непрежение различните вериги в едно домакинство, се монтират специални предпазители – бушони. Когато токът в някоя от веригите превиши допустимата стойност, съответният предпазител прекъсва веригата.
Бушони

Защо електричният ток е опасен за човека?

• Кожата е лош проводник на електричен ток, но и не е изолатор. Останалите тъкани в човешкото тяло провеждат ток относително добре. Затова ако докоснем проводници, между които има напрежение, през нас протича ток. Протичането на електричен ток през човешкото тяло се нарича токов удар. • Въздействието на тока върху човека зависи от големината на тока и от органите, през които преминава. Силният ток може да предизвика мускулни конвулсии, схващания и болки. Най-опасен е ток, който минава през сърцето, чиято дейност се управлява от електрични импулси. • Поради тези опасности всички електродомакински уреди и цялата електрическа инсталация имат сигурна изолация. С времето тази изолация старее, целостта ѝ може да се наруши и използването на уредите може да е опасно.
Ако докоснете проводник с двете си ръце, токът ще протече през областта на сърцето и белите дробове и последиците може да бъдат фатални.
Как да използваме безопасно електроенергията?
За да избегнете токови удари при работа с електроуреди в дома, е нужно да спазвате няколко основни правила:
• Проводниците, с които уредите се свързват към електрическата мрежа, трябва да бъдат покрити с изолиращ материал. Не изполвайте уреда, ако изолацията му е повредена. • Не използвайте електрически уреди, когато сте в банята! Чешмяната вода е добър проводник на електричен ток. • Електрическите уреди с метален корпус – перални, печки, бойлери, трябва да бъдат свързани към електрическата мрежа чрез контакт тип „шуко“. Посредством страничните метални пластинки на контакта „шуко“ корпусът на уреда е свързан към земята. Тогава, ако докоснете корпуса, токът няма да протече по вашето тяло, защото през контакта се отвежда към земята.
Контакт тип „шуко“

Вие вече знаете:

• За да се пести енергия:
1) не трябва да оставяме електроуред включен без необходимост;
2) трябва да се използват само изправни електроуреди;
3) трябва да се използват мощните консуматори предимно нощем, когато електроенергията е по-евтина. • Бушоните служат за предотвратяване на възможни пожари вследствие от прегряване на проводниците. • Силният ток може да предизвика мускулни конвулсии, схващания и болки. Най-опасен е ток, който минава през сърцето, чиято дейност се управлява от електрични импулси. • За да избегнем токов уради
1) не трябва да се изполват уреди, ако изолацията им е повредена,
2) не трябва да се използват електрически уреди в баня,
3) електрическите уреди с метален корпус трябва да са свързани с контакт тип „шуко“.
РЕШЕТЕ ЗАДАЧИТЕ:
Пестене и безопасно използване на енергията