АКОРДЕОН

В този урок:

  • ще изпеете любими песни;
  • ще научите още за инструмента акордеон;
  • ще изпълнявате различни тонови трайности и паузи.

Изпейте песента
„Прела баба“.

По-големите вкъщи сигурно знаят песента.
Поканете ги да я изпеят. Кой е най-добрият певец?
Наградете го с песен по негово желание.

Да чуем и видим още един духов музикален инструмент – акордеонa.

Като духов инструмент, акордеонът свири с въздух. Акордеонът има мех като гайдата и клавиши като пианото.

Как свири акордеонът?

Мехът се разтяга и свива и осигурява въздуха на духовия инструмент.
Едновременно с това едната ръка свири върху клавишите, които са като тези на пианото. Броят им е различен в зависимост от големината на инструмента.
Другата ръка свири върху копчетата – басите. Те също са различен брой в зависимост от големината на инструмента. Обикновено са 40, 60, 80 до 120.

Звукът на акордеона може да се промени
с превключващи копчета – регистри.

Посочете на снимките на акордеона къде се намират регистрите.
Виждали ли сте изпълнение на акордеон? Каква музика слушахте, какво ви направи впечатление?
Разкажете.
Акордеонът бързо става любим инструмент на музикантите и любителите поради своите особености: на него едновременно се свири и мелодия, и съпровод; лесно преносим е; може да свири разнообразна музика.
Слушайте още един пример, изпълнен на акордеон. В кой от двата примера разпознавате българска народна музика?

Акордеонът изпълнява разнообразна музика – танцова музика на различни народи, българска народна музика, популярни класически мелодии и др.

Акордеонът навлиза широко в българската народна музика, дори често е бил смятан за народен инструмент.

Обичайно акордеонът свири и в състава на малки формации за фолклорна, танцова или развлекателна музика. Като солов инструмент, на него се изпълняват и класически пиеси.

Използвайте част от текста на песента „Прела баба“. Особено важно е думите в скоби, които са под паузите, да се изговарят без звук, но ритмично, да се спазва общият ритъм в упражнението. За да изпълните задачата, разучете и изпълнявайте последователно и двата реда в примера.