Събиране на числа от вида 743 + 257

В този урок:

  • ще си припомниш събирането на числа със сбор 100;
  • ще усвоиш умения за събиране на числа със сбор 1000;
  • ще затвърдиш уменията си за събиране на числата до 1000;
  • ще затвърдиш уменията си за решаване на текстови задачи.
Припомни си какво знаеш от 2. клас!

Намери сбора на числата 82 и 18.

Записваме числата 82 и 18 едно под друго – единиците на второто събираемо са под единиците на първото, а десетиците – под десетиците.
1. Първо събираме единиците:
2 ед. + 8 ед. = 10 ед. = 1 дес. + 0 ед.
Записваме 0 ед. в резултата и помним 1 десетица наум.
2. След това събираме десетиците:
8 дес. + 1 дес. + 1 дес. наум = 10 дес. Записваме 10 дес. в резултата.
82 = 8 дес. + 2 ед.
18 = 1 дес. + 8 ед.
Числото, което има 10 дес. и 0 ед., е 100.
Получаваме, че 82 + 18 = 100.

Пресметни.

Разгледай.

При събирането на всяка двойка числа се получава отговор 100.
Сбор 1000

Намери сбора на числата 743 и 257.

743 = 7 стот. + 4 дес. + 3 ед.
257 = 2 стот. + 5 дес. + 7 ед.

Събирането на числата се извършва последователно, от дясно наляво.

1. Първо събираме единиците: 3 ед. + 7 ед. = 10 ед.
Записваме ги на първия помощен ред на таблицата в колоната за единиците. Знаем, че 10 ед. = 1 дес.
В резултата записваме 0 ед. и помним 1 дес. наум.
2. Събираме десетиците: 4 дес. + 5 дес. + 1 дес. наум = 10 дес. Записваме ги на втория помощен ред в таблицата в колоната за десетиците. Знаем, че 10 дес. = 1 стот.
Записваме 0 дес. в резултата и помним 1 стот. наум.
3. Накрая събираме стотиците:
7 стот. + 2 стот. + 1 стот. наум = 10 стот.
Записваме ги в третия помощен ред в колоната за стотиците.
Използваме, че 10 стот. = 1 хил.
Записваме 0 стот. и 1 хил. в резултата.
Сборът на числата 743 и 257 е число,
коетo има 1 хил., 0 стот., 0 дес. и 0 ед.
1 хил. + 0 стот. + 0 дес. + 0 ед. = 1000
743 + 257 = 1000

Сборът може да се запише по два начина.

Вертикален запис

Хоризонтален запис

Пресметни.

Пресметни и разбери
кой скиор в коя кабинка ще се качи.

Прочети задачата. Постави подходящ въпрос.

В три последователни дни на ски писта имало общо
923 деца. През първия ден се пързаляли 226 деца,
а през втория – с 348 повече.
В три последователни дни на ски писта имало общо 923 деца. През първия ден се пързаляли 226 деца, а през втория – с 348 повече. Колко деца са се пързаляли през третия ден?

Реши задачата.

В три последователни дни на ски писта имало общо 923 деца. През първия ден се пързаляли 226 деца, а през втория – с 348 повече. Колко деца са се пързаляли през третия ден?

Реши задачата.

Събиране на числа със сбор 1000