Древните траки и техните съкровища

В този урок ще научиш:

  • как живеели траките;
  • какви били вярванията и боговете на траките.

Речник

племе
Племето е общност от няколко рода.
империя
Империята е огромна по територия държава, в която живеят различни народи.
стенописи
Стенописите са рисунки върху стена.
гробница
Гробницата е специална постройка, в която се погребва мъртвият.
съкровище
Съкровището е сбор от скъпоценни предмети, монети.
културно наследство
Културно наследство са всички материални и писмени следи от миналото, които трябва да пазим.

Животът на траките

Траките са най-старите жители на нашите земи, за които има писмени източници. Те отглеждали жито, лозя, плодове и зеленчуци. Имали много домашни животни. Били прочути със силните си и бързи коне.
Стенопис от Казанлъшката гробница
Те били изкусни майстори. Добивали сребро и злато. Изработвали от метал оръжия, украшения и съдове. Търгували със своите съседи гърците и с много други народи, защото през земите им минавали важни търговски пътища.
Златни обеци с висулки с формата на кораб
Траките живеели, разделени на племена. Племената носели различни имена: одриси, беси, серди и други.
Макар и многобройни, тракийските племена не успели да се обединят в една държава. Само племето на одрисите успяло да създаде такава, но тя просъществувала кратко.
Тракийските воини се славели с храбростта си, но това не било достатъчно, за да запазят териториите си. Преди около две хиляди години траките били завладени от Римската империя.

Вярвания и богове

Траките вярвали в много богове. Сред най-почитаните божества бил Тракийският конник. Извайвали го върху каменни плочи.
Тракийски конник – бог, почитан от траките
Траките вярвали, че хората продължават да живеят и след смъртта. Те изграждали за своите вождове солидни и богато украсени гробници. Световно известни са стенописите в Казанлъшката гробница и украсата в гробницата в с. Свещари, Разградско.
В земите ни са открити съкровища от злато и сребро, принадлежали на траките. Тракийските гробници и съкровища са част от нашето културно наследство.
Вълчитрънското златно съкровище
Изработено преди 32 века. Състои се от 13 съда с общо тегло над 12 килограма.
Сребърна кана от Рогозенското съкровище
Върху сребърната кана е изобразен лъв, който убива елен. Рогозенското съкровище се състои от 165 съда.

Панагюрското златно съкровище

Ако искаш да знаеш повече

Провери знанията си

Древните траки и техните съкровища