РЕЛЕФ И ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

В този урок ще научите:

 • как се формира релефът на Южна Америка;
 • кои са съвременните особености на релефа на Южна Америка;
 • кои са едрите форми на релефа, разположени в трите части на континента;
 • какви полезни изкопаеми са разпространени в континента.

1. Как се формира релефът на Южна Америка

А) От древния континент Гондвана се отцепва Южноамериканската плоча – най-старата и стабилна част на съвременна Южна Америка.
Формиране на съвременните континенти
Б) На изток още преди разкъсването на Гондвана се образуват старонагънатите планински земи.
В) По-късно на запад се издига планинската верига на Андите – нестабилна част, изградена от по-млади скали.
Г) Между Андите и старите планински земи се оформят заливи, които по-късно се запълват от наносите на реките и постепенно се образуват низини.

2. Кои са съвременните особености на релефа на Южна Америка

А) Релефът е разнообразен и контрастен.
Б) Около 50% от територията е заета от низини и равнини.
В) Най-високата точка – връх Аконкагуа (6961 m) в Андите, най-високият в Западното полукълбо.
Г) Най-ниската точка – Лагуна дел Карбон (–105 m).
Изчислете относителната височина на
в. Аконкагуа
(6961 m) и
Лагуна дел Карбон
(–105 m).
Отговор: 6961 – (–105) = 7066 m относителна височина
Каква е средната надморска височина на Южна Америка и на кое място се нарежда сред другите континенти?
Отговор: Средната надморска височина на континента е 580 m и той заема 5-о място в света.

3. Кои са едрите форми на релефа, разположени в трите части на континента

А) Западна част – високопланинска. 
Там се намират:
 • Андите;
 • пустинята Атакама.

Андите

 • Името означава „медна планина“.
 • Най-дългата планинска верига на Земята – 
  9000 km.
 • Млада е по възраст.
 • Труднодостъпна, с остри върхове и стръмни склонове.
 • Най-високите ѝ била са покрити с ледници.
 • Има действащи вулкани и чести земетресения.

Атакама

 • Тясна и дълга около 1000 km.
 • Най-сухата пустиня на Земята.
Б) Средна част – най-ниска. 
Там се намират:
 • Амазонската низина;
 • Оринокската низина;
 • Лаплатската низина.

Амазонската низина

 • Най-обширната низина на Земята – около 5 млн. km2.
 • Надморската ѝ височина рядко надвишава 100 m.
 • Разположена между Андите, Бразилската и Гвианската планинска земя.
 • Има слаб наклон на изток.

Амазонската низина от птичи поглед

В) Източна част – нископланинска и платовидна. Там са разположени:
 • Гвианската планинска земя;
 • Бразилската планинска земя;
 • Патагония – платовидна земя.

4. Какви полезни изкопаеми има в континента

 • В Бразилската и Гвианската планинска земя – железни, манганови, уранови и алуминиеви руди;
 • В Андите – медни руди;
 • В Атакама – селитра, нерудно полезно изкопаемо, което се използва за производство на минерални торове.

Решете задачите:

Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка