РЕЛЕФ И ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

В този урок ще научите:

 • как се формира релефът на Южна Америка;
 • кои са съвременните особености на релефа на Южна Америка;
 • кои са едрите форми на релефа, разположени в трите части на континента;
 • какви полезни изкопаеми са разпространени в континента.

1. Как се формира релефът 
на Южна Америка

А) От древния континент Гондвана се отцепва Южноамериканската плоча – най-старата и стабилна част на съвременна Южна Америка.
  Формиране на съвременните континенти
   Б) На изток още преди разкъсването на Гондвана се образуват старонагънатите планински земи.
   В) По-късно на запад се издига планинската верига на Андите – нестабилна част, изградена от по-млади скали.
   Г) Между Андите и старите планински земи се оформят заливи, които по-късно се запълват от наносите на реките и постепенно се образуват низини.

   2. Кои са съвременните особености на релефа на Южна Америка

   А) Релефът е разнообразен и контрастен.
   Б) Около 50% от територията е заета от низини и равнини.
   В) Най-високата точка – връх Аконкагуа (6961 m) в Андите, най-високият в Западното полукълбо.
   Г) Най-ниската точка – Лагуна дел Карбон (–105 m).
   Изчислете относителната височина на в. Аконкагуа (6961 m) и
   Лагуна дел Карбон
   (–105 m).
   Отговор: 
   6961 – (–105) = 7066 m относителна височина
   Каква е средната надморска височина на Южна Америка и 
   на кое място се нарежда 
   сред другите континенти?
   Отговор: 
   Средната надморска височина на континента 
   е 580 m и той заема 
   5-о място в света.

   3. Кои са едрите форми на релефа, разположени в трите части 
   на континента

   А) Западна част – високопланинска. 
   Там се намират:
   • Андите;
   • пустинята Атакама.

   Андите

   • Името означава „медна планина“.
   • Най-дългата планинска верига на Земята – 
    9000 km.
   • Млада е по възраст.
   • Труднодостъпна, с остри върхове и стръмни склонове.
   • Най-високите ѝ била са покрити с ледници.
   • Има действащи вулкани и чести земетресения.

   Атакама

   • Тясна и дълга около 1000 km
   • Най-сухата пустиня на Земята.
   Б) Средна част – най-ниска. 
   Там се намират:
   • Амазонската низина;
   • Оринокската низина;
   • Лаплатската низина.

   Амазонската низина

   • Най-обширната низина на Земята – около 5 млн. km².
   • Надморската ѝ височина рядко надвишава 100 m.
   • Разположена между Андите, Бразилската и Гвианската планинска земя.
   • Има слаб наклон на изток.

   Амазонската низина от птичи поглед

   В) Източна част – нископланинска и платовидна. Там са разположени:
   • Гвианската планинска земя;
   • Бразилската планинска земя;
   • Патагония – платовидна земя.

   4. Какви полезни изкопаеми 
   има в континента

   • В Бразилската и Гвианската планинска земя – железни, манганови, уранови и алуминиеви руди;
   • В Андите – медни руди;
   • В Атакама – селитра, нерудно полезно изкопаемо, което се използва за производство на минерални торове.

   Решете задачите:

   Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка