РАЗДЕЛ
„ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ“

Функции: сумиране, средноаритметично, максимум и минимум

В този урок ще научите:

  • как да използвате вградени функции за извършване на пресмятания в електронна таблица.

  Основни понятия

  Област в ЕТ
  Произволна група от клетки в ЕТ
  Вградена функция в ЕТ
  Именувана формула, която е предварително зададена в табличния процесор

  МИСИЯ

  За изработване на картички за Коледния базар в училище е проведено състезание Сръчен предприемач. Използвайте ЕТ, за да изчислите общия брой картички, точките на всеки отбор и да раздадете награди в различни категории – отбор победител, най-продуктивен отбор, най-бърз отбор, отбор с най-оригинални картички.

  ПРИПОМНЕТЕ СИ!

  Как ще пресметнете общия брой картички?
  A ако отборите бяха 30? Дали има по-бърз и лесен начин?

  Вградени функции в ЕТ:

  Служи за намиране на сбор на две или повече стойности.
  Служи за извличане на най-малката стойност от две или повече стойности.
  Служи за извличане на най-голямата стойност от две или повече стойности.
  Служи за намиране на средноаритметично на две или повече стойности.

  ПРАВОЪГЪЛНА ОБЛАСТ ОТ КЛЕТКИ

  Когато клетките образуват правоъгълник, адресът на областта се задава с адреса на клетката в горния ляв ъгъл, последван от знака „:“ и адреса на клетката в долния десен ъгъл. Например =SUM(A1:B3) ще намери сумата на стойностите на клетките с адреси A1, A2, A3, B1, B2 и B3.

  ПРОИЗВОЛНА ОБЛАСТ ОТ КЛЕТКИ

  Когато във функция участват произволни клетки, адресите им се изписват един след друг, разделени със знака „;“ или знака „ ,“ (в зависимост от настройките). Например =SUM(А1;B3;B5) ще събере стойностите на клетките с адреси А1, B3 и B5.

  НАЧИНИ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАДЕНА ФУНКЦИЯ:

  Formulas AutoSum
  Formulas Insert Function
  Избирате fx
  Home Editing AutoSum

  Мисия – възможна! – Част 1

  1.    Отворете файла Competition.xlsx в папка Sheets.

  2.    Направете активна клетката с адрес B17.

  3.    Изберете команда Сумиране  от групата с инструменти Редактиране.

  4.    Маркирайте всички клетки с броя картички, изработени от всеки отбор.

  5. За да приложите функцията и видите резултата, натиснете клавиша Enter.

  Мисия – възможна! – Част 2

  6. Направете активна клетката с адрес F2 и вмъкнете функцията SUM с адреси на клетките, които съдържат брой картички и оценките на журито и публиката.

  7. Копирайте функцията за останалите отбори. 8. Направете активна клетката с адрес B14 и вмъкнете функцията MIN с адреси на клетките, които съдържат времето за работа. Получихте ли 55 min?

  9. Направете активна клетката с адрес B15 и вмъкнете функцията MAX с адреси на клетките с броя картички.

  10. Направете активна клетката с адрес B16 и вмъкнете функцията MAX с адреси на клетките с общия брой точки.

  11. Запазете промените във файла. „Коледни помощници“ ли печелят състезанието?

  ЗАДАЧА:

  Кой е най-бърз скиор?
  Ученици от училищния ски клуб участват в подбор за състезание по ски бягане. Колко е времето на най-бързия скиор? Колко е средното време на всеки ученик за манш? Създайте ЕТ по модела и запазете файла с име ski.xlsx във вашата работна папка.

  Какво научих:

  • как да използвам вградени функции за пресмятане в електронна таблица;
  • четири начина за въвеждане на функция в ЕТ;
  • да използвам функциите: SUM - за събиране на стойности, MIN - намиране на минимална стойност, MAX - намиране на максимална стойност и AVERAGE - намиране на средноаритметично.
  Функции: сумиране, средноаритметично, максимум и минимум