СТРУННИ ЛЪКОВИ ИНСТРУМЕНТИ

СТРУНЕН И СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР

В този урок:

  • ще научите кои са струнните лъкови инструменти;
  • ще говорим за струнния оркестър и за Волфганг Амадеус Моцарт;
  • ще откриете кои групи инструменти влизат
    в състава на симфоничния оркестър;
  • ще слушате струнни лъкови инструменти – примери.

СТРУННИ ЛЪКОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Групата на струнните инструменти обединява инструменти, чийто звук се получава в резултат от трептенето на струни. При струнните лъкови инструменти – цигулка, виола, виолончело, контрабас и др., звукът се извлича с помощта на лък.

Макар и близки по устройство и форма,
струнните лъкови инструменти се различават
по големина и тембър.

Чуйте изпълнения на цигулка, виола, виолончело и контрабас и коментирайте звучността на всеки инструмент, като използвате определенията.

бляскав, приглушен, ярък, висок, плътен, топъл, матов, остър, нисък, благороден, искрящ

Чуйте пиесата „Лебедът“ из „Карнавал на животните“от Камий Сен-Санс, в която солист е виолончелото.

Опишете характера ѝ, като подберете подходящи определения. Как ще се промени характерът на музиката,
ако солистът е тромпет?

Кой български народен инструмент е струнен лъков – тамбура или гъдулка?

НЕ

Оркестърът, съставен главно
от струнни лъкови инструменти,
се нарича СТРУНЕН.

Чуйте откъс от „Малка нощна музика“
на Волфганг Амадеус Моцарт в изпълнение на струнен оркестър.

Запомнете!

Тема
ярка, запомняща се мелодия, по която най-често се разпознава едно музикално произведение
#
диез, знак за повишаване на височината на тона.

Изпейте темата от „Малка нощна музика“ с тонови имена или с избрани от вас срички.

Волфганг Амадеус Моцарт

Роден е в Залцбург (Австрия),
в семейството на придворен музикант. Неслучайно е наречен дете чудо – още съвсем малък той изнася концерти пред европейските кралски фамилии, композира и изпълнява първите си творби. Музиката на Моцарт е светла, благородна, заредена с енергия и оптимизъм. Днес тя звучи в изпълнение както на изтъкнати професионални музиканти, така и на множество любители.

СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР

Най-голям сред оркестрите е симфоничният. В неговия състав влизат основните групи музикални инструменти – струнни, дървени и медни духови, ударни. Богатството от тембри дава възможност за изпълнение на разнообразна по характер музика. Традиционно звучността на симфоничния оркестър се свързва с класическата музика и концертната зала. В наши дни този състав има все по-разнообразни прояви – освен класическа музика изпълнява и музика към филми, съпровожда концерти на поп звезди...

Опишете характера ѝ, като подберете подходящи определения. Как ще се промени характерът на музиката,
ако солистът е тромпет?

Чуйте откъс от „Хоровод“ и се вслушайте в едновременното звучене на всички групи инструменти в симфоничния оркестър.

Сравнете звучността на струнния и на симфоничния оркестър. Кой от тях звучи по-плътно, мощно и обемно? Как си обяснявате разликата?

Всяка година на 1 януари един от най-известните симфонични оркестри – Виенската филхармония, поздравява
хората по света с голям празничен новогодишен концерт,
който се излъчва по телевизията в повече от 40 страни.
Неизменна част от неговата програма са
„Радецки марш“ и валсът „На хубавия син Дунав“.

Чуйте „Радецки марш“
в изпълнение на Виенската филхармония
по време на новогодишен празничен концерт.

Чуйте и изпейте песента на Стефан Диомов „Празник“, по текст на Богомил Гудев.

Струнни лъкови инструменти. Струнен и симфоничен оркестър.