ЗЛАТНОТО
МОМИЧЕ

Българска
народна приказка

В този урок ще научите:
  • защо „Златното момиче“ е вълшебна приказка;
  • какво е опозиционна двойка герои;
  • кои са основните елементи в сюжета на „Златното момиче“;
  • какви са героите в приказката „Златното момиче“;
  • какви символи откриваме в приказката;
  • обобщение.
Илюстрация към приказката на Братя Грим „Баба Хола“

Защо „Златното момиче“ е вълшебна приказка?

В центъра на фолклорните вълшебни приказки стои борбата между доброто и злото. Тези приказки имат винаги щастлив край – героят преодолява изпитанията, успява да победи злото и да постигне сполука и щастие. И в приказката „Златното момиче“ има вълшебства – бабичка вълшебница, говорещи животинки, многоцветна река. И в тази приказка основният герой – златното момиче – успява да се справи с изпитанията, да поправи несправедливостта и да постигне сполука и щастие. В „Златното момиче“ обаче липсва традиционна битка между доброто и злото, при която злото трябва да загине, както е например в „Тримата братя и златната ябълка“. В „Златното момиче“ се поставят на изпитание нравствените качества на двете девойки.
Добротата застава срещу лошотията, грижата за другите – срещу егоизма, вниманието към околния свят – срещу безсърдечието.

Какво е опозиционна двойка герои?

• Златното момиче и черното момиче живеят в едно и също семейство, изминават един и същ път и попадат в еднакво положение. Но техните качества са коренно противоположни. По противоположен начин те се отнасят към това, което ги заобикаля, и според поведението си получават противоположни неща – награда и наказание, красота и грозота. • Завареното момиче има положителни качества на характера – отзивчивост, търпеливост, сърдечност, всеотдайност, трудолюбие, стремеж към добротворство. Затова и то е „златно“ – ценно е и сияе. • Дъщерята на мащехата притежава отрицателни качества, които са в пълна противоположност на тези на златното момиче – тя е груба, неотзивчива, безсърдечна и мързелива, затова е и грозна.
• Такива двойки герои се наричат приказни опозиционни двойки герои (опозиция е латинска дума, която означава „противопоставяне“).

Кои са основните елементи в сюжета
на „Златното момиче“?

начало на конфликта – разприте в дома, породени от омразата на мащехата към завареничето; • извеждането от дома – злата жена изпъжда доведената си дъщеря, като принуждава съпруга си да изостави детето си в гората; • срещата със старицата вълшебница – изпитание за момичето, което то издържа благодарение на своите добродетели; • наградата – позлатяването на добрата девойка и добиването на сандъчето с жълтици; • завръщането вкъщи – край на премеждията, тържество на справедливостта за златното момиче. Но мащехата още повече намразва завареничето, защото му завижда.

Кои са основните елементи в сюжета
на „Златното момиче“?

извеждането от дома на дъщерята на мащехата – повторение на изпитанията, с които тя не се справя и съответно не заслужава промяна в положителна посока;
наказанието – почернянето на момичето е заслужено възмездие за недостойните му постъпки;
допълнителното премеждие с подмяната на булката – повторение на начина, по който действат героините;
финалът – окончателна победа на доброто и обещание за благополучие в щастливо семейство.

Какви са героите в приказката „Златното момиче“?

Основните типове герои във вълшебните приказки са:

• Герой • Вредител • Отправител • Лъжегерой • Дарител

Всички те присъстват и в „Златното момиче“. Хайде да ги открием.

Какви символи откриваме в приказката?

• Реката, която сменя непрекъснато цвета на водата си, е символ на промяната за двете момичета. Потапянето в златната вода, която превръща завареното момиче в златно, показва, че то е издържало изпитанията и промяната за него е успешна. За дъщерята на мащехата потапянето в черната вода е провал и позор пред хората. Затова и опитът на майката да ѝ помогне, като открадне златната дреха на завареничето, също се проваля.
• Приказката „Златното момиче“ се разказва и в друг вариант. В него завареното момиче се превръща в златна месечина – Луната, която огрява света нощем. Посланието на финала на приказката в този вариант е, че добротата е вечна и безсмъртна.

Златното момиче – българска народна приказка